معرفی شرکت

* تاریخچه ( معرفی شرکت)

شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون در تاریخ 5/8/1389 تحت شماره 388724 به شناسه ملی 10320384907 با سرمایه اولیه 12.000.000 ریال در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

* موضوع فعالیت شرکت تعاونی: تهیه و ارائه کلیه امکانات و خدمات رفاهی، تفریحی و معیشتی اعضاء. مابقی طبق ماده 3 اساسنامه.

ماده 3 اساسنامه

 • تهیه و ارائه کلیه امکانات و خدمات رفاهی، تفریحی و معیشتی اعضاء.
 • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی مرتبط با موضوع فعالیت.
 • عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی.
 • مشارکت در نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز بخش تعاون.
 • پیگیری و وصول مطالبات ارجاع شده از ناحیه موسسات اعتباری و بانکها پس از اخذ مجوزهای لازم.
 • اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.
 • اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.
 • تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا صندوق تعاون.
 • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.
 • سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.
 • مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات.

 

* مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود.

* محل شرکت: مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان برگمهر – نبش خیابان شهید برادران مظفر – بانک توسعه تعاون می باشد.

 

 

* افزایش سرمایه:

 • سرمایه شرکت در پایان سال 1391 از مبلغ 12.000.000 ریال به مبلغ 41.026.913.330 ریال افزایش یافت.
 • سرمایه شرکت در پایان سال 1393 از مبلغ 41.026.913.330 ریال به مبلغ 56.732.371.729 ریال در تاریخ 04/08/1394 به ثبت رسید.

* سود شرکت

سال 1390 : شرکت تعاونی در پایان سال مالی 1390 مبلغ 4.322.808.010 ریال سود داشته است.

سال 1391 : شرکت تعاونی در پایان سال مالی 1391 مبلغ 5.559.519.651 ریال سود داشته است.

سال 1392 : شرکت تعاونی در پایان سال مالی 1392 مبلغ 6.190.581.054 ریال سود داشته است.

سال 1393 : شرکت تعاونی در پایان سال مالی 1393 مبلغ 12.231.441.415 ریال سود داشته است.

سال 1394 : شرکت تعاونی در پایان سال مالی 1394 مبلغ ———————- ریال سود داشته است.

 

 

* سرمایه گذاری ها

 • شرکت تعاونی در تاریخ 03/03/1391 تعداد 5.600.000 سهم معادل 2% از سهام شرکت بیمه تعاون به ازاء هر سهم 1.000 ریال به مبلغ 5.600.000.000 ریال را خریداری کرده است که در پایان سال مالی 1392 مبلغ 840.000.000 ریال سود حاصل از سهام به شرکت تعاونی پرداخت نمود.

 

 • شرکت تعاونی در تاریخ 30/03/1391 تعداد 2.474 واحد معادل 1.48% از سهام صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به مبلغ 2.500.000.000 ریال را خریداری کرده است.

 

 • شرکت تعاونی تعاونی در تاریخ 00/00/0000 تعداد 1.000.000 سهم معادل 10% از سهام شرکت لیزینگ توسعه تعاون به مبلغ 10.000.000.000 ریال را خریداری کرده است.

 

 • شرکت تعاونی در تاریخ 22/11/1392 تعداد 50 دستکاه ATM از شرکت ایران نارا به میلغ 24.000.000.000 ریال خریداری و نصب نموده و به شرکت سمات (شرکت فن آوری بانک توسعه تعاون) اجاره داده است. درآمد اجاره حاصل از هر دستگاه ATM ماهانه مبلغ 23.000.000 ریال ناخالص می باشد.

 

 • شرکت تعاونی با شرکت در مزایده اموال تملیکی بانک توسعه تعاون در خصوص ملک سرخرود شرکت نموده که ملک مزایده ای دارای 8 دستگاه آپارتمان در دست تکمیل در زمینی به مساحت تقریبی 1.700 متر مربع واقع در استان مازندران شهر فریدونکار (سرخرود) به مبلغ 12.376.000.000 ریال خریداری که معادل 20% آن به مبلغ 2.475.200.000 ریال نقدا پرداخت و باقیمانده آن برای مدت 36 ماه با عقد اجاره به شرط تملیک به صورت اجاره ماهانه پرداخت می نماید. در ضمن جهت تکمیل ملک فوق الذکر قراردادی با پیمانکار به مبلغ 5.500.000.000 ریال منعقد گردیده و پیمانکار متعهد است تا تاریخ 15/09/1394 نسبت به تکمیل و تحویل آن به شرکت تعاونی اقدام نماید.

* شرکت تعاونی قصد دارد ملک فوق الذکر را پس از تکمیل و تجهیز و آماده سازی به صورت اجاره به بانک واگذار نماید تا کلیه همکاران از مکان مورد نظر استفاده نماید.

 

* نتیجه گیری

حسابرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب؛ عضو جامعه حسابداران رسمی به شماره ثبت 1954) وضعیت مالی و عملکرد شرکت تعاونی در سالهای 1392 و 1393 را از تمام جنبه ها با اهمیت تشخیص داده و طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی نموده است.

 

بدون دیدگاه