هیات مدیره

هیئت مدیره جدید شرکت تعاونی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ برای سمت های زیر انتخاب شدند که اسامی ایشان به قرار زیر است :

۱- آقای رامین نجمی : عضو اصلی هیات مدیره

۲- آقای احمد صباحی فر : عضو اصلی هیات مدیره

۳- آقای مسعود شریفیان : عضو اصلی هیات مدیره

۴- آقای حسن تاجیک : عضو اصلی هیات مدیره

۵- آقای مهرزاد احمد زاده : عضو اصلی هیات مدیره

۶- آقای فریدون مجلل : عضو علی البدل هیات مدیره

۷- آقای محمد جعفر ایرانی : عضو علی البدل هیات مدیره

(از آقایان: شعبان مرادی و رسول ارجمند ، هیات مدیره قبلی شرکت تعاونی سپاسگذاریم.)

 

بازرس قانونی شرکت تعاونی در این دوره :

۱- آقای علی فلاحتی عنبران بازرس اصلی

۲- آقای غیاثوند بازرس علی البدل

(از آقای کلانتری بازرس دوره قبلی سپاسگذاریم.)

حسابرس قانونی : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب (حسابداران رسمی)

 

 


 

 

 

 

هیات مدیره قبلی :

هیات مدیره جدید شرکت تعاونی از تاریخ ۱۳۹۳/؟؟/؟؟ برای سمت های زیر انتخاب شدند که اسامی ایشان به قرار زیر است :

۱- آقای حسن تاجیک : مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

۲- آقای شعبان مرادی : رئیس هیات مدیره

۳- آقای رسول ارجمند : عضو هیات مدیره

۴- آقای …. : عضو علی البدل

 

بازرس قانونی شرکت تعاونی در این دوره :

۱- آقای … …  بازرس اصلی

۲- آقای … …  بازرس علی البدل

(از آقایان علیرضا احمدیان و رضا بیات بازرسان پیشین این دوره سپاسگذاریم.)

 

حسابرس قانونی : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب (حسابداران رسمی)

 


 

 

 

 

هیئت مدیره قبلی:

از ایجاد این شرکت تعاونی تا کنون (سال۹۴) ۵ سال می گذرد .

اسامی هیات مدیره قبلی که از تاریخ  ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ تا ؟؟/؟؟/؟۱۳۹ مدیریت شرکت را بر عهده داشتند به قرار زیر است :

۱- آقای سعید معادی : رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

۲- آقای عصمت الله ساکی زاده : نایب رئیس هیات مدیره

۳- آقای اسماعیل فرهادی : عضو هیات مدیره

۴- آقای سعید قاسمی نراقی : عضو هیات مدیره (علی البدل)

 

بازرسان قانونی شرکت تعاونی در این دوره :

۱- آقای سید باقر فتاحی : بازرس اصلی

۲- آقای محمد غزل : بازرس علی البدل

 

 

بدینوسیله از کلیه همکاران و عزیزانی که در تاسیس و راه اندازی این شرکت تعاونی با جدیت فراوان کوشش نمودند سپاسگذاریم و امیدواریم ما را از راهنمائیهای خود محروم نفرمایند.

بدون دیدگاه