سرمایه گذاری ها

1- خرید تعداد 2.477 سهم معادل 1.48% از سهام شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) به مبلغ 2.500.000.000 ریال به تاریخ 00/00/1391 .

2- خرید تعداد 5.600.000 سهم معادل 2% از سهام شرکت بیمه تعاون به ازاء هر سهم 1.000 ریال به مبلغ 5.600.000.000 ریال به تاریخ 00/00/0000 .

3- خرید تعداد 1.000.000 سهم معادل 10% از سهام شرکت لیزینگ توسعه تعاون به مبلغ 10.000.000.000 ریال به تاریخ 00/00/00 .

4- خرید تعداد 50 دستکاه ATM از شرکت ایران نارا به میلغ 24.000.000.000 ریال خریداری نموده و به شرکت سمات (شرکت فن آوری بانک توسعه تعاون) اجاره داده است. درآمد اجاره حاصل از هر دستگاه ATM ماهانه به مبلغ ناخالص 20.000.000 ریال می باشد.

5- خرید اموال تملیکی بانک توسعه تعاون در تاریخ 00.00.00 شامل 8 دستگاه ویلا در زمینی به مساحت تقریبی 1.700 متر مربع واقع در استان مازندران شهر فریدونکار (سرخرود) به مبلغ 12.376.000.000 ریال که معادل 20% آن به مبلغ 2.475.200.000 ریال نقدا پرداخت گردید و باقیمانده آن برای مدت 36 ماه با شرایط عقد اجاره به شرط تملیک به صورت اجاره ماهانه به بانک پرداخت می گردد. در ضمن جهت تکمیل و تجهیز ملک فوق الذکر قراردادی با پیمانکار به مبلغ 7.000.000.000 ریال منعقد گردیده تا پیمانکارتا تاریخ 1394/12/20 نسبت به تکمیل و تحویل آن به شرکت تعاونی اقدام نمود.

شرکت تعاونی قصد دارد این ملک را پس از آماده سازی به صورت اجاره به بانک واگذار نماید تا کلیه همکاران از مکان مورد نظر استفاده نماید.

 

 

بیمه تعاون

لیزینگ تعاون

صندوق سرمایه گذاری تعاون

بدون دیدگاه