صندوق سرمایه گذاری تعاون

سال ۱۳۸۹

—————————————————————————————————————————————————————

سال ۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————————————————

 سال ۱۳۹۱

عملکرد هیات مدیره شرکت در سال ۱۳۹۱

  • خرید تعداد ۲٫۴۷۷ سهم معادل ۱٫۴۸% از سهام شرکت کارگزاری آرمون بورس (سهامی خاص) به مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به تاریخ ۰۰/۰۰/۱۳۹۱ .

 

—————————————————————————————————————————————————————

سال ۱۳۹۲

—————————————————————————————————————————————————————

سال ۱۳۹۳

—————————————————————————————————————————————————————

 سال ۱۳۹۴

—————————————————————————————————————————————————————

بدون دیدگاه