سال مالی 91

به نام حضرت حق

گزارش هیات مدیره شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام – سال 1391

 

1- مقدمه

با عرض سلام و ادب و احترام به محضر کلیه همکاران ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه صیام و با امید به آنکه در شبهای لیالی قدر با استعانت از درگاه حضرت احدیت و با توکل و تمسک به محضر عرشی قرآن کریم و ائمه اطهار شاهد تجلی بهترین ها باشیم. بدین وسیله حسب تکلیف و وظیفه قانونی گزارشی از عملکرد شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون منتهی به پایان سال مالی 1391 تقدیم حضور می گردد و خداوند را شاکریم که توفیق حرکت جمعی و تلاش در قالب شرکت تعاونی به صورت اعتقادی و عینی فراهم و زمینه فعالیت شرکت تعاونی مهیا گردیده است و تصدیق خواهید فرمود که ایجاد و شکل گیری هر تشکل به ویژه در عرصه ی اقتصادی و با حضور قریب به 2500 عضو، امری سخت و دشوار و امکان اجرای آن جز با درک و فهم متقابل، تعامل و البته صبر و حوصله میسر نمی باشد و خوشبختانه این شرکت تعاونی به لطف الهی مسیر راهش مشخص که امید است با همدلی و رعایت اصل تعاون شاهد آینده ای روشن در پیش روی شرکت تعاونی باشیم.

قطره دریاست اگر با دریاست      و رنه خود قطره و دریا، دریاست

 

2– خلاصه ای از وضعیت ساختاری شرکت

الف) نام و شماره ثبت شرکت

شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون در تاریخ 1389/08/05 به صورت شرکت تعاونی تاسیس شده و طی شماره ی 388724 مورخه ی 1389/08/05 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ب) موضع شرکت و نوع فعالیت های آن

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده 3 اساسنامه به شرخ ذیل می باشد:

 • تهیه و ارائه ی کلیه ی امکانات و خدمات رفاهی و تفریحی و معیشتی اعضاء
 • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی مرتبط با موضوع فعالیت
 • عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی
 • مشارکت در نهادهای مالی ، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز بخش تعاون
 • پیگیری و وصول مطالبات ارجاع شده از ناحیه موسسات اعتباری و بانکها

 

پ) مدت شرکت

شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است

ت) مرکز اصلی شرکت

در حال حاضر دفتر مرکزی شرکت در تهران خیابان بزرگمهر نبش خیابان برادران شهید مظفر پلاک 16 ساختمان بانک توسعه تعاون واقع شده است.

ث) ترکیب هیئت مدیره

آقای سعید معادی رئیس هیئت مدیر و مدیر عامل

آقای عصمت الله ساکی زاده نایب رئیس هیئت مدیره

آقای اسماعیل فرهادی عضو هیئت مدیره

آقای سعید نراقی عضو هیئت مدیره (علی البدل)

ج) بازرسین شرکت

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1391/04/30 آقای سید باقر فتاحی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد غزل به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

چ) سرمایه شرکت

سرمایه ثبتی شرکت مبلغ 40/914/787/948 ریال منقسم به 136/382 سهم 300/000 ریالی بوده که 40/906/787/948 ریال به صورت نقدی و مابقی در تعهد اعضاء می باشد. شایان ذکر است که در صورت لحاض کردن سود سال 91 بعنوان سرمایه، رقم مذکور و تعداد سهام بیشتر خواهد شد.

 

3- عملکرد هیات مدیره شرکت در سال 1391

 • سود خالص از محل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت به مبلغ 6/109/362/254 ریال می باشد.
 • خرید 2 درصد از سهام شرکت بیمه تعاون به ارزش 5/600/000/000 ریال که با توجه به صدور پروانه فعالیت شرکت مذکور و شرایط و وضعیت بازار، بازدهی 50 درصدی برای سهام خریداری شده پیش بینی می گردد که در این صورت عایدی حاصل از این سرمایه گذاری رقمی در حدود 2/800/000/000 ریال می باشد.
 • خرید تعداد 2/474 واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به میزان18.48 درصد و به ارزش 2/500/000/000 ریال که در حال حاضر بازدهی حاصل از خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق تا زمان ارائه گزارش رقمی در حدود 4/400/000/000 ریال می باشد.
 • سود حاصل از فعالیت شرکت به صورت محقق شده و مورد انتظار در سال 1391 رقمی در حدود 13/309/362/254 ریال می باشد. ضمن اینکه سود انباشته در انتهای سال 90 معادل 4/322/808/010 ریال بوده است.
 • جمع دارایی های شرکت اعم از جاری و غیر جاری در تاریخ 30 اسفند ماه 1391 رقمی معادل 51/958/203/840 ریال می باشد.
 • نسبت سود حدود 13/309/362/254 ریالی به سرمایه ثبتی 40/914/787/948 ریالی شرکت بیش از 32 درصد می باشد.
 • سود انباشته تا پایان سال 91 به اضافه سود حاصله از خرید واحد سرمایه گذاری صندوق و سهام بیمه تعاون رقمی بالغ بر 17/082/000/000 ریال می باشد که رقم مذکور نسبت به سرمایه ثبتی 40/914/787/948 ریالی شرکت حدود 42 درصد می باشد.
 • هزینه سال 91 شرکت به مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه حسابرسی بوده است.
 • افزودن دو بند ذیل به موضوع فعالیت شرکت تعاونی که عبارتند از:
  • مشارکت در نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز بخش تعاون
  • پیگیری و وصول مطالبت ارجاع شده از ناحیه موسسات اعتباری و بانکها
 • هماهنگی و فراهم نمودن شرایط لازم برای خرید سهام 80 درصدی یکی از شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه با مشارکت بانک توسعه تعاون به صورت 49 درصد سهم بانک و 31 درصد سهم شرکت تعاونی
 • موافقت اعضای محترم هئیت مدیره بانک با پیشنهاد امور سرمایه گذاری و شرکتها جهت تخصیص 10 درصد از سهام شرکت لیزینگ توسعه تعاون به شرکت تعاونی که بدلیل بخشنامه بانک مرکزی موضوع مسکوت مانده است.

 

4- اهم موارد مطروحه در جلسات هیئت مدیره

هیات مدیره در سال مالی مورد اشاره با تشکیل 12 جلسه پیرامون موضوعات اساسی در راستای ایجاد ساختار مناسب و فعالیت در چارچوب اساسنامه مصوب در محورهای مختلف، مذاکرات و بررسی هایی انجام داد که به تعدادی از این مصوبات در سال مالی 91 که پشت سر گذاشته شد اشاره می شود:

ردیف شماره صورتجلسه تاریخ جلسه محل تشکیل اهم مصوبات
1 5/ت/1391 1391/01/30 محل شرکت 1- با توجه به شروع سال جدید مقرر گردید نسبت به بررسی و مطالعه وضعیت موجود و برنامه ریزی جهت استفاده ی بهینه از منابع اقدام گردد.

2- مقرر گردید ضمن شناسایی بنگاههای اقتصادی مرتبط با حوزه های سرمایه گذاری جلسات مشترکی در این خصوص برگزار گردد.

2 6/ت/1391 1391/02/31 محل شرکت 1- با توجه به صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه ی تعاون در ابعاد کوچک، هیات مدیره با خرید واحدهای سرمایه گذاری تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال موافقت کرد.

2- مقرر گردید در خصوص خرید واحدهای سرمایه گذاری اقدام و از نتیجه اقدامات معموله گزارشی تهیه گردد.

3- با توجه به اعلام پذیره نویسی از طریق فرابورس جهت فروش سهام شرکت در شرف تاسیس بیمه تعاون، مقرر گردید نسبت به خرید 2 درصد از سهام شرکت مذکور تا سقف 5/600/000/000 ریال از طریق یکی از کارگزاری های معتبر اقدام گردد.

3 7/ت/1391 1391/03/31 محل شرکت 1- با توجه به اقدام امور سرمایه گذاری و شرکت های بانک توسعه تعاون در خصوص تهیه گزارش مبنی بر تاسیس و تشکیل شرکت لیزینگ توسعه تعاون و همچنین موافقت اعضای هیات مدیره بانک با پیشنهاد امور سرمایه گذاری و شرکت ها جهت تخصیص 10 درصد از سهام شرکت مذکور به شرکت تعاونی، موضوع مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
4 8/ت/1391 1391/04/31 محل شرکت 1- با توجه به اقدام امور سرمایه گذاری و شرکت های بانک توسعه تعاون در خصوص تهیه گزارش مبنی بر تاسیس و تشکیل شرکت تامین سرمایه توسعه تعاون و همچنین موافقت اعضای هیات مدیره بانک با پیشنهاد امور سرمایه گذاری و شرکت ها جهت تخصیص 2.5 درصد از سهام شرکت مذکور به شرکت تعاونی، موضوع مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
5 9/ت/1391 1391/05/31 محل شرکت 1- با توجه به اقدام امور سرمایه گذاری و شرکت های بانک توسعه تعاون در خصوص تهیه گزارش مبنی بر خرید مجوز فعالیت شرکت کارگزاری آرمان بورس و همچنین موافقت اعضای هیات مدیره بانک با پیشنهاد امور سرمایه گذاری و شرکت ها جهت تخصیص 30.5 درصد از سهام شرکت مذکور به شرکت تعاونی، موضوع مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
6 10/ت/1391 1391/06/31 محل شرکت 1- درخواست شرکت اساتید هفت گان خرد مبنی بر مشارکت با شرکت مذکور در زمینه طراحی، ساخت و اجرای پروژه کیوسک آگهی در شهر تهران مطرح و مقرر گردید که موضوع بررسی و در صورت داشتن توجیه اقتصادی لازم اقدام بعدی صورت پذیرد.

2- درخواست شرکت سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز مسکن مبنی بر خرید تعدادی از ویلاهای منطقه شمالی کشور مطرح و مقرر گردید موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

7 11/ت/1391 1391/07/30 محل شرکت 1- درخواست اتحادیه شرکت های تعاونی تهیه و توزیع لاستیک و روغن مبنی بر مشارکت در واردات لاستیک و روغن مطرح و مقرر گردید موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

2- پیشنهاد خرید زمین در شهرستان تنکابن جهت ساخت مجتمع ویلایی مطرح و مقرر گردید موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

8 12/ت/1391 1391/08/30 محل شرکت 1- پیشنهاد شرکت سمات در خصوص مشارکت در تامین دستگاه های ATM و POS جهت اجاره به بانک توسعه تعاون مطرح و مقرر گردید موضوع بررسی و در صورت احراز توجیه اقتصادی لازم قرارداد فی ما بین تهیه تا به امضاء طرفین رسانده شود.

2- با استناد به مواد 10 و 11 دستورالعمل اجرایی شرکت ها و موسسات غیر انتفاعی با تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در چارت سازمانی و انتصاب مسئول و کارشناسان مورد نیاز این واحد موافقت گردید.

9 13/ت/1391 1391/09/29 محل شرکت 1- موضوع سالن و اماکن ورزشی جهت استفاده همکاران ستادی در قالب عقد قرارداد اجاره با بانک مطرح و مقرر گردید موضوع از طریق اداره رفاه بانک مطرح و در صورت تمایل در این خصوص اقدام لازم معمول گردد.

2- مقرر گردید در صورت اعلام تمایل اداره رفاه بانک مبنی بر تهیه و تامین اماکن در سطح استان های شمالی کشور و یا سایر مناطق مورد نظر از طریق شرکت تعاونی و امکان بهره گیری همکاران بانک در قالب قرارداد اجاره موضوع پیگیری و اقدام لازم معمول گردد.

10 14/ت/1391 1391/10/30 محل شرکت 1- پیشنهاد خرید یک باب مغازه با کاربری شعبه و انباری در میدان هفت تیر تهران جهت اجاره به بانک توسعه تعاون مطرح و مقرر گردید پس از بررسی کارشناسی و در صورت توجیه اقتصادی نسبت به خرید آن اقدام گردد.

2- گزارش بازدید از دو واحد آپارتمان هشت واحدی در خیابان کارگر مطرح و با توجه به میزان قیمت ساختمان با خرید آن موافقت نگردید.

3- موضوع مشارکت در تولید سموم کشاورزی با کاربری نانو تکنولوژی با یکی از تولید کنندگان مطرح که با توجه به میزان سرمایه بری و دوره بازگشت منابع موافقت نگردید.

4- طرح اجاره تابلوهای بیلبورد و تبلیغاتی در سطح بزرگراه های تهران و فرودگاه مطرح که مقرر گردید پس از بررسی و بازاریابی و امکان عقد قرارداد با مشتریان در این خصوص اقدام لازم معمول گردد.

11 15/ت/1391 1391/11/30 محل شرکت 1- مقرر گردید مجمع فوق العاده برگزار تا نسبت به اضافه شدن موضوع فعالیت شرکت در قالب مشارکت در نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز بخش تعاون و همچنین موضوع پیگیری وصول مطالبات ارجاع شده از ناحیه موسسات اعتباری و بانکها به موضوع فعالیت شرکت اقدام گردد.
12 16/ت/1391 1391/12/28 محل شرکت 1- درخواست شرکت خودروسازی آذهایتکس در خصوص مشارکت در پیش خرید تعداد محدودی از محصولات در قالب خودروهای سنگین مطرح و مقرر گردید موضوع بررسی و در صورت داشتن توجیه اقتصادی اقدام لازم معمول گردد.

2- درخواست شرکت پارس پویا روان مبنی بر خرید یک باب هتل در مشهد مقدس دارای 24 واحد در هشت طبقه جمعا به میزان 1395 متر مربع زیر بنای مفید مطرح و مقرر گردید موضوع بررسی و در صورت داشتن توجیه اقتصادی و مناسب بودن قیمت و برخورداری از کیفیت لازم جهت خرید اقدام گردد.

 

5- برنامه های هیات مدیره برای آینده (طرح توسعه در سال 1392)

 1. ارتقاء مشارکت در تاسیس شرکت بیمه تعاون به عنوان سهامدار 5 درصدی
 2. همکاری با اداره رفاه بانک توسعه تعاون جهت انجام بخشی از خدمات رفاهی، تفریحی و گردشگری کارکنان
 3. خرید یک الی دو باب محل شعبه در سطح شهر تهران جهت اجاره به بانک
 4. شناسایی طرحهای اقتصادی با قابلیت مناسب و دارا بودن توجیهات اقتصادی و فنی و مالی با بازدهی و ارزش افزوده قابل قبول جهت مشارکت و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی
 5. خرید اوراق مشارکت و اوراق صکوک
 6. پیگیری جهت اخذ نمایندگی بیمه تعاون به نام شرکت تعاونی
 7. شناسایی طرح های اقتصادی با قابلیت لازم و دارا بودن توجیهات اقتصادی جهت مشارکت اعضاء در قالب بلوک و گروه های مشخص.

بدون دیدگاه