سرمایه گذاری در IT

سال ۱۳۸۹

—————————————————————————————————————————————————————

سال ۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————————————————

 سال ۱۳۹۱

عملکرد هیات مدیره شرکت در سال ۱۳۹۱

  • شرکت تعداد ۵۰ دستکاه ATM از شرکت ایران نارا در تاریخ ۰۰٫۰۰٫۰۰۰۰ به میلغ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خریداری نموده و به شرکت سمات (شرکت فن آوری بانک توسعه تعاون) اجاره داده است. درآمد اجاره حاصل از هر دستگاه ATM ماهانه مبلغ ناخالص ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

 

—————————————————————————————————————————————————————

سال ۱۳۹۲

—————————————————————————————————————————————————————

 سال ۱۳۹۳

—————————————————————————————————————————————————————

  سال ۱۳۹۴

—————————————————————————————————————————————————————

بدون دیدگاه