سرمایه گذاری در ملک

سال ۱۳۸۹

—————————————————————————————————————————————————————

سال ۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————————————————

 سال ۱۳۹۱

 

—————————————————————————————————————————————————————

سال ۱۳۹۲

—————————————————————————————————————————————————————

 سال ۱۳۹۳

—————————————————————————————————————————————————————

  سال ۱۳۹۴

عملکرد هیات مدیره شرکت در سال ۱۳۹۴

  •  خرید اموال تملیکی بانک توسعه تعاون در تاریخ ۰۰٫۰۰٫۰۰ شامل ۸ دستگاه آپارتمان در زمینی به مساحت تقریبی ۱٫۷۰۰ متر مربع واقع در استان مازندران شهر فریدونکار (سرخرود) به مبلغ ۱۲٫۳۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که معادل ۲۰% آن به مبلغ ۲٫۴۷۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال نقدا پرداخت گردید و باقیمانده آن برای مدت ۳۶ ماه با شرایط عقد اجاره به شرط تملیک به صورت اجاره ماهانه به بانک پرداخت می گردد. در ضمن جهت تکمیل و تجهیز ملک فوق الذکر قراردادی با پیمانکار به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منعقد گردیده تا پیمانکار تا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ نسبت به تکمیل و تحویل آن به شرکت تعاونی اقدام نماید.
    شرکت تعاونی قصد دارد این ملک را پس از آماده سازی به صورت اجاره به بانک واگذار نماید تا کلیه همکاران از مکان مورد نظر استفاده نماید.

—————————————————————————————————————————————————————

  سال ۱۳۹۵

بهره برداری از ویلاهای سرخرورد فریدونکنار

بدون دیدگاه